layer

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Az utódok gondoskodása

layer sublayer sublayer sublayer sublayer

Fekvőbeteg Osztályaink

Belgyógyászat

Mozgásszervi Rehabilitáció

Krónikus Belgyógyászat

Ápolás

Hospice

Geriátria

layer

Járóbeteg ellátás

Diabetológia

Reuma

Nőgyógyászat

Szemészet

Kardiólógia

Urológia

Angiológia

Pajzsmirigy

layer sublayer sublayer sublayer sublayer

VIP

Egy és kétágyas erkélyes szobáink állnak az Önök rendelkezésére.

layer sublayer

Hospice

HOSPICE TEAM A MAZSIHISZ SZERETEKÓRHÁZBAN

A MAZSIHISZ Szeretetkórházban működő hospice teamet 2001 elején indította a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, az Amerikai Joint és a luxemburgi kormány alapította Nazi Persecutee Relief Fund (Nácizmus Üldözötteit Segítő Alap) támogatásával, hogy az otthoni szakápolási és gondozási programját ezzel kiegészítse.

Intézményünkben az a különleges helyzet alakult ki, hogy a team tagja nemcsak tanácsokkal segítik az ápoló személyzet munkáját, hanem bekapcsolódnak a mindennapi betegellátásba. Ezzel Magyarországon egyedülálló hospice gondozási formát alakítottunk ki.

A MAZSIHISZ Szeretetkórházban létrehozott team csak kiegészíti az idős betegek magas szintű kórházi ápolását, így a betegek nem kerülnek külön osztályra, addig megszokott környezetükben maradnak. A team szemléletformálást végez a hagyományos egészségügyi ellátásban, ugyanakkor költségkímélő is, mert nincs szükség külön osztály megnyitására, és a team által biztosított ellátás külön többletszolgáltatásként jelenik meg.


Kezdetben az okozott nehézséget, hogy a betegeknek, a hozzátartozóknak és a kórház dolgozóinak egy teljesen ismeretlen feladatkörű csoportot kellett befogadni. Ezt megelőzően a Szeretetkórházban nem dolgozott szociális munkás és pszichológus, így sokszor nehéz volt elfogadtatni az ő feladatukat, kompetenciájukat. A csoport közvetítette a hospice szellemiséget, a mentális jólét biztosítását a testi komfort biztosítása mellett. A hospice team kialakított egy olyan gyakorlatot, amelyben központi szerepet kapott a hospitalizálódás megelőzése. A csoport által szervezett és lebonyolított közösségi programokon, rendezvényeken természetesen nemcsak a hospice team terminális állapotú betegei vettek és vesznek részt, hanem a kórház betegei is.

Működésünk első éveiben az ellátott betegek között kisebb volt a daganatos betegek aránya. A kórház krónikus belgyógyászati, illetve geriátriai belgyógyászati profilú osztályain kevés daganatos beteget kezeltek, így lehetőség nyílt arra, hogy az ellátást más rászoruló – depressziós, mozgásképtelen, súlyos szociális helyzetű - krónikus betegekre is kiterjesszük. Az évek során a kórházban kezelt betegek között nőtt a terminális állapotú daganatos betegek száma, így jelenleg a csoport összes betege daganatos beteg. Statisztikánkban azokat a betegeket tekintettük daganatos betegnek, akiknek az ápolást indokoló fő diagnózisa daganatos megbetegedés.

A csoport által ellátott betegek átlagéletkora kezdetben megegyezett a Szeretetkórház életkori átlagával, ami 85,5 év. Ahogy a kórházban működő hospice ismertté vált, úgy növekedett a fiatalabb, terminális állapotú daganatos betegek aránya a kórház betegei között. Ennek megfelelően a csoport betegei a kórház idősebb, daganatos betegeiből és a más intézményből érkezett fiatalabb korosztályú betegekből áll. A kórháznak anyagilag nem érdeke, hogy hospice ellátásba vegye a betegeket, mert a kórházi finanszírozási csoportok közül azonos finanszírozási szorzójú a hospice és a krónikus belgyógyászati osztály. A kórházban fekvő betegek közül azok kerülnek hospice gondozásba, akiknek előtérbe kerülnek a már ismert daganatos betegséggel kapcsolatos tünetei: fokozódó állapotromlás, hirtelen fellépő fájdalom. A betegek átlagéletkorának adataiban látható csökkenés (a kórházi átlag 85,5) még szignifikánsabb, ha azokat a daganatos betegeket nézzük, akik kifejezetten a terminális ellátás miatt kérték felvételüket a szeretetkórházi hospice ellátásba

A hospice team célja:


1. A súlyos, illetve végstádiumú daganatos betegek és családtagjaik holisztikus támogatása szakszerűen képzett, interdiszciplináris csoport segítségével.
2. Konzultatív segítségnyújtás és szaktanácsadás a kórházi személyzet számára.
3. A hospice szellemiség közvetítése, szemléletformálás.

Működési követelmények:


1. A csoport minden tagja részt vett hospice palliatív képzésen. Az új tagok szakmai képzését folyamatosan szervezzük.
2. A csoport minden tagja heti egy alkalommal részt vesz esetmegbeszélő csoporton, valamint az időszakonként megszervezett szupervíziókon.
3. A hospice betegek ellátását a kórházi adminisztrációhoz kapcsolódó dokumentációban és az irodai számítógépen is pontosan dokumentálják.
4. A felvétel, a gondozás, valamint a gondozás megszüntetése a kórház vezetőivel, illetve a személyzettel egyetértésben történik.
5. Megfelelően kialakított és felszerelt helyiség (iroda) áll rendelkezésre.

A 2001- 2004-ig terjedő időszak volt a tulajdonképpeni tanulási szakasz. Az alapítványi finanszírozás lehetővé tette, hogy több munkatárs is dolgozzon a teamben (orvos, mentálhigiénikus szakember, 2 szociális munkás, 3 hospice szakápoló, zeneterapeuta, gyógytornász). Akkori célunk a csoport tagjainak képzése, elfogadtatása és beilleszkedése a kórházi rendszerbe, bemutatkozás és csatlakozás a magyar és nemzetközi hospice szervezetekhez. Rendszeresen részt vettünk képzéseken, kongresszusokon.

Az OEP-hez benyújtott pályázat eredményeképpen a MAZSIHISZ Szeretetkórház 2004. október 1-jén tíz hospice ágyra nyert OEP-befogadást. Ezzel teljesült a team megalakulásakor megfogalmazott egyik fontos, alapvető célkitűzésünk

A jelen:


Az OEP-befogadás óta 6 év telt el. Még szorosabb az együttműködésünk a kórházi dolgozókkal, az adminisztrációban és a betegellátásban egyaránt.

Heti rendszerességgel tartunk esetmegbeszélést, amin a csoport összes tagja részt vesz. Az esetmegbeszélésen felvesszük a betegeket, kicseréljük a betegekkel kapcsolatos információinkat, kialakítjuk a gondozás és a hospice ellátás stratégiáját. Saját dokumentációnkat, statisztikánkat rendszeresen vezetjük a számítógépben. Az OEP-befogadás óta a kórházi ápolási dokumentáció részeként is megjelennek a hospice team dolgozóinak megfigyelései, észrevételei.

A betegfelvétel a kórház vezetőségével való egyeztetés után történik. A MAZSIHISZ Szeretetkórház hospice teambe való jelentkezés esetén nincs várólista, hiszen a mögöttünk álló intézményi háttér felveszi belgyógyászati osztályra a beteget, így elhelyezése megoldott. Amint lehetőség nyílik rá, a hospice csoport által ellátott betegek közé kerül.

A csoport finanszírozása az alapítványi támogatás megszűnésével teljes egészében a kórházra hárul. Az OEP által juttatott összeg nem volt elég ahhoz, hogy a csoport változatlan formában működjön tovább. A MAZSIHISZ Szeretetkórház vezetősége azonban fontosnak és jónak tartotta a csoport tevékenységét, szerette volna a magas szintű betegellátást tovább folytatni. Így a szociális munkásokat, a csoportban dolgozó pszichológust kórházi állományba vette, s ők a hospice-ban adódó feladataikat részmunkaidőben végzik. A hospice szakápolók helyett nyugdíjas ápolók biztosítják a nővéri munkát. Ennek ellenére a csoport finanszírozása még így is veszteséges, de hiánypótló volta miatt a kórház felvállalta és felvállalja ezt a feladatot, hogy a terminális állapotú betegek minőségi, szakmai ellátása megvalósuljon. A hiányzó forrásokat a MAZSIHISZ Szeretetkórházért Alapítvány pályázatokon nyert pénzzel próbálja pótolni.

A „gyógyító" egészségügyben nincs helye a végstádiumú betegek ellátásának. A házi beteggondozás csak a családdal együtt képes a folyamatos ellátásra, gondozásra. A beteg családtagjainak és barátainak fizikailag, anyagilag és lelkileg is nagy terhet jelent a haldokló kísérése. Amennyiben a beteg ezt szeretné - és a család képes ezt biztosítani -, az otthonmaradást segíteni kell, hiszen a beteg életminőségének fontos része a pszichés-szociális háttér stabilitása.

Azonban a családtagok elfoglaltságai, fizikai vagy pszichés elfáradásuk gyakran szükségessé teszi az intézményi felvételt. A holisztikus betegellátásban megjelenik a hozzátartozók támogatása, segítése is, mind a terminális állapotú beteg kísérése közben, mind a halál utáni gyászfeldolgozásban.

A terminális állapotú beteg megéli a változásokat, a kiszakadást eddigi közegéből, családi vagy baráti környezetéből. A kórházunkban kialakult ellátási forma lehetővé teszi, hogy a beteg ne elkülönítve feküdjön, hanem betegtársai között. Segítünk, hogy itt is tartozzon egy közösséghez, és ha állapota engedi, akkor részt vehet a csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken, a csoport által szervezett zenei programokon. A MAZSIHISZ Szeretetkórház egyházi kórház, rendszeres hitéleti tevékenység folyik a Templomkörzet szervezésében.

Programok:

      
    
     
 
 
 
 
Letölthető dokumentumok:
Hospice füzet I.     Magyar   English                        
Hospice füzet II.    Magyar